yazilimweb tasarim

За Нас

Траурна агенция АЛФА,
осигурява висококачествени обредни продукти:

Производството се извършва под изключително строг контрол
и спазване на изискванията на Агенцията по храните.
Имаме внедрена система за постигане на безопасност на храните –  чрез вътрешен контрол – на всички етапи
в процеса на изработка, опаковане и доставка на продуктите.

Back to Top